JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

edukáció

edukáció szó jelentése

Az "edukáció" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben az alábbiak szerint értelmezhető: Az edukáció szó jelentése: Az edukáció olyan folyamat, amely során az egyén ismereteket, készségeket és attitűdöket sajátít el. Ez a folyamat általában formális keretek között zajlik, például az iskolai oktatás révén, de tartalmazza a szülői nevelést, informális tanulást és az önképzést is. Az edukáció fogalma: Az edukáció az egyén fejlődését, tudásának gyarapodását és képességeinek kibontakozását célozza. A tanulás és a tudás megszerzése mellett magában foglalja az értékrendek átadását, az erkölcsi nevelést és a társadalmi normák elsajátítását is. Az edukáció célja, hogy elősegítse az egyén személyiségi fejlődését, hozzájáruljon társadalmi beilleszkedéséhez, valamint készítse fel az illetőt a munkaerőpiaci kihívásokra. Az edukáció segít betölteni a társadalomban szerepet és megerősíti az egyén önbizalmát és önmegvalósítási lehetőségeit. Az edukáció számos területen jelen van, mint például az általános iskolai oktatás, a szakképzés, a felsőoktatás, a továbbképzés és a személyes fejlődést elősegítő tréningek. Az edukáció célja, hogy felkészítse az embereket a mindennapi élet kihívásaira és lehetőségeire, valamint hozzájáruljon egy társadalmilag és gazdaságilag fejlett közösség kialakulásához.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 5 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "edukáció" szó eredete a latin "educatio" kifejezésre vezethető vissza, amelynek jelentése "nevelés, oktatás". A latin "educare" igéből származik, amely azt jelenti, hogy "felnevelni, kinevelni". Az "educare" összetett szó, melynek elemei az "ex" előtag (amelynek jelentése "ki", vagyis a kifejezés eredetileg azt jelentette, hogy valakit kihoznak egy helyről) és az "ducere" ige (amelynek jelentése "vinni, vezetni"). Tehát az eredeti jelentése az volt, hogy valakit kihoznak valahonnan és elvezetik egy új helyre.

Az edukáció fogalomként először az ókori Rómában vált ismertté. A rómaiaknál az edukáció a fiatalok nevelését és oktatását foglalta magába, amely során a gyermekeket megtanították a szükséges ismeretekre és képességekre. Az edukáció célja ezekben az időkben elsősorban a társadalmi értékek átadása és a polgári eszmék megerősítése volt.

Az idők folyamán az edukáció fogalma és célja változott. A középkorban például az egyház vette át a nevelés és oktatás irányítását, és a vallási tanításokra helyezte a hangsúlyt. Az újkori és a modern korban az edukáció már sokkal szélesebb értelemben használatos, és magában foglalja az iskolai és egyetemi oktatást, valamint az informális tanulást és az életre való felkészítést is.

Az "edukáció" szó etimológiája tehát a latin "educatio" kifejezésre nyúlik vissza, amelynek eredeti jelentése "nevelés, oktatás". A fogalom kialakulása és változása azonban tükrözi az eltérő kulturális és társadalmi kontextusokban történő nevelési gyakorlatokat és célokat.

Szófaja és helyesírása

szubsztantívum

Példamondatok

1. Az edukáció a legfontosabb eszköz az egyén és a társadalom fejlődésében.
2. A jó minőségű edukáció hozzájárul a gazdaság erősödéséhez.
3. Az edukáció kulcsfontosságú az emberek szemléletformálásában és értékrendjük kialakításában.
4. A digitális technológia forradalma új lehetőségeket teremt az edukáció területén.
5. Az inkluzív edukáció célja, hogy minden gyermeknek egyenlő lehetőségei legyenek a tanulásra.
6. Az edukációs rendszernek fel kell készítenie a diákokat a modern munkaerőpiac kihívásaira.
7. Az élethosszig tartó edukáció fontos az emberek folyamatos szakmai és személyes fejlődésében.
8. Az edukációs intézményeknek támogatást kell nyújtaniuk a diákoknak az érzelmi és szociális kompetenciák fejlesztésében is.
9. Az edukáció alapvető jog minden ember számára, és megfelelő finanszírozást igényel.
10. A kulturális sokszínűség tiszteletben tartása fontos eleme az inkluzív edukációnak.

Rokonértelmű szavak

oktatás, tanítás, nevelés, képzés, instrukció, ismeretátadás

Fonetikus átírás

[ɛdukɑ́ːcioː]

Betűrendben közeli szavak

eddig, eddigi, éden, édesanya, édesapa, edukáció, edz, efelé, efelől, efemer, efendi,