JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

edukáció

edukáció szó jelentése

Az 'edukáció' szó a magyar nyelvben az oktatás, képzés, nevelés tevékenységére utal. Az edukáció célja a tudás átadása és fejlesztése, valamint az értékrend és viselkedési normák átadása.

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A szó kialakulása a latin 'educatio' szóból ered, ami azt jelenti 'felnevelés'. A szó történetét leginkább az egyházi nevelőrendekhez kapcsolódó személyek használták, majd a 19. században elterjedt az oktatás és képzés fogalmának kifejezésére is.

Szófaja és helyesírása

Az 'edukáció' szó főnév, így helyesírása nagybetűvel kezdődik.

Példamondatok

Példamondatok:

- Az edukáció fontos feladata, hogy fejlessze a diákok kreativitását és problémamegoldó képességét.

- Az edukáció során nem csak a tudásátadásra van szükség, hanem arra is, hogy a tanulók értékrendet és etikai normákat sajátítsanak el.

Rokonértelmű kifejezések:

- oktatás

- képzés

- tanítás

- nevelés

Rokonértelmű szavak

- nevelés

Betűrendben közeli szavak

édesapa, édesanya, éden, eddigi, edukacio, edz, efelé, efelől, efemer