JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

despotizmus

despotizmus szó jelentése

A despotizmus egy olyan politikai rendszer, amelyben egyetlen személy vagy csoport abszolút hatalmat gyakorol a társadalom vagy az állam felett. A despotizmus jellemzője, hogy a hatalomgyakorlók nem tartják tiszteletben az alkotmányt vagy más jogi normákat, és nem tartják számon a polgári szabadságjogokat sem. Általában diktatórikus módszerekkel irányítják az embereket, és kizsákmányolják a gazdaságot és a társadalmat.

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A despotizmus szó eredete a görög "despotes" szóból ered, ami uralkodót jelent. A despotizmus fogalmát először a francia forradalom idején használták, amikor a polgárok fellázadtak az abszolutista királyi rendszer ellen.

Szófaja és helyesírása

A despotizmus szó főnévi alak, helyesírása pedig: despotizmus.

Példamondatok

Példamondatok:

- Az ország elnöke mindent megtesz annak érdekében, hogy fenntartsa a saját despotikus hatalmát.

- A múltban sok országban volt jellemző a despotikus rendszer.

- A despotikus vezetők általában elnyomók és korruptak.

Rokon értelmű kifejezések:

- diktatúra

- tyrannia

- autoriter rendszer

- abszolutizmus

- fasiszta rendszer

Rokonértelmű szavak

- fasiszta rendszer

Betűrendben közeli szavak

despotikus, despota, design, dervis, despotizmus, destrukció, destruktív, desz, desztináció