JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

benefícium

benefícium szó jelentése

A "benefícium" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben az alábbiak szerint értelmezhető: A "benefícium" eredetileg a latin nyelvből származik, és "jócselekedet", "juttatás", "előny" vagy "haszon" jelentést hordoz. A magyar nyelvben a szó hasonló értelmekkel bír, és többféleképpen használható. 1. Jogilag: A benefícium jogi kifejezés, amely egy jogosultságot vagy előnyt jelent. Egy adott jogviszonyban, például munkaszerződésben vagy bérleti szerződésben alkalmazható, és a jogosultnak bizonyos előnyöket vagy kedvezményeket biztosít. 2. Egyházi vonatkozásban: A benefícium fogalma az egyházi intézményekben is használatos. Az egyházak adományozhatnak olyan javakat vagy jövedelmeket, amelyeket a papok vagy más egyházi tisztviselők használhatnak fel az intézmény működtetésére vagy saját szükségleteik kielégítésére. 3. Előny vagy kedvezmény: A mindennapi életben a benefícium szót olykor általánosabb értelemben is használjuk, mint előny vagy kedvezmény. Például egy vállalat munkavállalói részesülhetnek bizonyos juttatásokban vagy cafeteria elemekben, amelyeket benefíciumként értelmezhetünk. Fontos megjegyezni, hogy a "benefícium" szó jelentése és fogalma lehet specifikusabb vagy tágabb kontextustól függően, és más területeken is felmerülhet.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "benefícium" szó eredete a latin nyelvből származik. A szó két latin szóból, a "bene" jelentése "jó" és a "facere" jelentése "tenni", összetételéből alakult ki.

A benefícium eredetileg a római birodalomban volt használatos, és olyan jogi fogalmat írt le, amely előnyt, kedvezményt vagy javadalmat jelentett. Ez lehetett pénzbeli támogatás, ajándék, földterület vagy egyéb anyagi vagy társadalmi előny.

A benefícium szó használata később kibővült és átvitt értelemben is alkalmazták. Például a középkorban a beneficium olyan birtokjogot jelentett, amelyet egy nemes uraság adományozott egy másik személynek cserébe valamilyen szolgáltatásért.

Az etimológiai értelemben vett benefícium tehát azt fejezte ki, hogy valaki jó tettet hajtott végre vagy juttatást nyújtott valakinek.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. A munkahelyemen kapott cafeteria kártya egyfajta benefícium az alkalmazottak számára.
2. Az önkormányzat a lakosság részére ingyenes parkolási lehetőséget biztosít, mint egyfajta benefíciumot.
3. A diákok az ingyenes tankönyveket tekintik a tanulásban nyújtott benefíciumnak.
4. A jólétprogramok olyan benefíciumokat nyújtanak a rászorulóknak, mint az étel- és ruhaosztás.
5. Az egészségügyi ellátás biztosítása az állampolgárok számára egy fontos állami benefícium.
6. Az ingyenes tömegközlekedés lehetősége sok városban egy olyan közszolgáltatási benefícium, amely a lakosság számára elérhetővé teszi a közlekedést.
7. A céges juttatások, mint például a nyugdíj- és egészségügyi ellátás, fontos benefíciumok lehetnek a dolgozók számára.
8. Az adományok és támogatások, amelyeket civil szervezetek nyújtanak a rászorulóknak, életmentő benefíciumot jelenthetnek.
9. Az állami támogatások a mezőgazdasági termelőknek jelentenek egyfajta benefíciumot, amely segít fenntartani a gazdaságukat.
10. Az ingyenes wifi-hozzáférés a közterületeken egy modern technológiai benefícium, amely hozzájárul az emberek internetes eléréséhez.

Rokonértelmű szavak

előny, haszon, juttatás, kedvezmény, adomány, támogatás

Fonetikus átírás

Beneffíkium [bɛnɛfiːt͡sium]

Betűrendben közeli szavak

bemondó, bemutató, béna, bendő, bendzsó, benefícium, bengáli tűz, benn, benne, benneteket, bennfentes,