JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

alterál

alterál szó jelentése

Az "alterál" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben az alábbiak szerint értelmezhető: Jelentése: Az "alterál" ige jelentése a különböző változtatások, módosítások elvégzése valamilyen dologon vagy helyzeten. Ez lehet például egy adott dolgot vagy állapotot más módon formálni, megváltoztatni, átalakítani. Az "alterál" szó eredete a latin "alterare" igéből származik, melynek jelentése "módosítani", "megváltoztatni". Fogalma: Az "alterál" fogalma tehát az, hogy valami meglévő dolgot vagy állapotot változtatunk, módosítunk vagy átalakítunk. Ez lehet például fizikai tárgyakon végzett változtatás (pl. festés, javítás), de átvitt értelemben is alkalmazható, például gondolatok, vélemények vagy helyzetek megváltoztatására is vonatkozhat. Az "alterál" szó használata elsősorban technikai vagy műszaki jellegű tevékenységekhez kapcsolódik, de filozófiai vagy pszichológiai kontextusban is előfordulhat. Fontos megjegyezni, hogy az "alterál" nem ugyanaz, mint az "általakít" vagy a "transzformál" szavak, bár hasonló jelentésűek lehetnek.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "alterál" szó eredetileg a latin "alterare" igéből származik, melynek jelentése "módosítani", "megváltoztatni". Az "alterare" igét a latin "alter" szóból alkották, ami annyit jelent, hogy "második", "másik". Ez azért érdekes, mert a "módosítani" vagy "megváltoztatni" cselekvést valamely második vagy másik állapothoz való viszonyban értjük.

Az angolban például az "alter" szó ugyanezt a jelentést hordozza. A magyar nyelvben pedig a "megváltoztatni" vagy "módosítani" cselekvésre való utalásként használjuk a "alterál" kifejezést.

Szófaja és helyesírása

ige

Példamondatok

1. A művész egyedi stílusában alterálja a hagyományos tájképeket.
2. A tervező a ruhakollekciójának részeként alterált anyagokat használ.
3. Az újságíró alterálta az interjút, hogy a kényes részeket kihagyja.
4. A zenész az élő előadáson alterálta a dalszöveget, hogy még jobban illeszkedjen az adott pillanathoz.
5. Az építész alterálni fogja a terveket, hogy megfeleljenek az ügyfél igényeinek.
6. Az irodalmár végigalterálta a regényt, hogy a karakterek és történések még életszerűbbek legyenek.
7. A fotós alterált képeket készített, amelyek elmosódtak és átalakultak.
8. Az alkalmazott alterálta a számítógépes programot, hogy könnyebben kezelhető legyen.
9. Az író gondolkodásmódját alteráció jellemzi, mindig más nézőpontból közelíti meg az témát.
10. A festőművész alterálta a színeket, hogy lendületet és energiát adjon a képnek.

Rokonértelmű szavak

módosít, változtat, átalakít, átalakul, megváltoztat, átformál, megmásít

Fonetikus átírás

/ˈɒltəreɪl/

Betűrendben közeli szavak

alt, altáj, által, általában, altáró, alterál, alteregó, áltermés, alternál, alternatív, alternatíva,