JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

allúzió

allúzió szó jelentése

Az "allúzió" szó a magyar nyelvben egy olyan retorikai eszközt jelent, amelynek segítségével az érzékletes és hatásos közlés érdekében nem közvetlenül, hanem burkoltan vagy utalással utalunk valamire vagy valakire. Az allúzió tehát egyfajta rejtett vagy burkolt utalás, amelyet a beszélő vagy író használ a hallgatók vagy olvasók figyelmének felkeltésére vagy a mondanivalójának erősítésére. Az allúzió lehet irodalmi, történelmi, művészeti vagy kulturális jellegű, és általában az adott kontextusban értelmezhető.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

Az "allúzió" szó eredete a latin "allusio" kifejezésre vezethető vissza, amelynek jelentése "utalás" vagy "játékos célzás". A latin szó az "ad-" előtag és az "ludere" ige összetételéből áll, ami annyit jelent, hogy "játszani". Az alakváltozáson átesett latin kifejezésből a közép-latinban alakult ki az "allusio" szó, majd innen került át a többi európai nyelvbe.

Az "allúzió" kifejezés jelentése a nyelvhasználatban megtartotta eredeti jellegét, és arra utal, hogy valami másra vagy valakire történik utalás egy adott kontextusban. Az allúzió lehet burkolt vagy rejtett, és gyakran felhasználják az irodalomban, költészetben vagy beszédben annak érdekében, hogy még gazdagabbá és érdekesebbé tegyék a mondanivalót.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. Az író remekül használja az allúziókat a regényében, hogy utaljon más irodalmi művekre.
2. A film egyértelműen allúziót tesz a híres westernekre, a karakterek és a cselekmény is erre utal.
3. Az előadásban számos zenei allúziót hallhatunk, amelyek a klasszikus zenére utalnak.
4. A politikus beszédében egy allúzióval utalt arra, hogy korábban már voltak hasonló problémák az országban.
5. Az újságcikkben található allúziók segítenek a történelmi események jobb megértésében.
6. A festő alkotásaiban gyakran találhatunk bibliai allúziókat, amelyek mélyebb jelentést adnak a képeknek.
7. Az új könyvben néhány allúziót találtam az író korábbi műveire, amelyek összekapcsolják az univerzumát.
8. A reklám kreatívan használt allúziót egy híres filmben elhangzott mondatra, hogy felkeltse az emberek figyelmét.
9. A költő verseiben rengeteg kulturális allúzió található, amelyek mélyebb rétegeket fednek fel az olvasónak.
10. Az állami vezető beszédében egy allúzióval utalt arra, hogy az ország gazdasága erősödik.

Rokonértelmű szavak

utalás, célozgatás, utaló jel, hivatkozás, jelezés, utaló szó

Fonetikus átírás

[ɒlˈluːzi:oː]

Betűrendben közeli szavak

állomány, állomás, allotrópia, állóvíz, allűr, allúzió, alma mater, alma_mater, almacsutka, almanach, almárium,