JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

ars poetica

ars poetica szó jelentése

Az "ars poetica" kifejezés a latin nyelvből származik, és jelentése "a költészet művészete" vagy "a költészet mestersége". A fogalom egy olyan műfajt jelöl, amelyben a költő a költészetet és az alkotási folyamatot reflektálja, illetve megfogalmazza azokat az elveket, irányelveket és esztétikai alapelveket, amelyek szerint a költészetnek kellene működnie. Az "ars poetica" fogalmát gyakran használják a költészettudományban és irodalomelméletben. Egy "ars poetica" lehet egy vers, esszé vagy akár egy teljes kötet is, amelyben a költő megpróbálja meghatározni a költészet célját, jellegét, stílusát vagy éppen azt, hogyan kellene megközelíteni a költészetet. Ezekben az alkotásokban a "ars poetica" gyakran tartalmazza a költő saját nézeteit és filozófiáját a költészetről, valamint olyan általánosabb elveket is bemutathat, amelyeket más költők vagy irodalmi irányzatok is osztanak. Az "ars poetica" tehát nem csak egy öncélú reflexió vagy elmélkedés a költészetről, hanem egy olyan műfaj, amely hozzájárulhat az irodalomelmélet és irodalmi kritika fejlődéséhez.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

Az "ars poetica" kifejezés a latin nyelvből származik, és magyarul "a költészet művészete" vagy "költészeti alkotás" jelentést hordoz. Az "ars" szó a latinban az "művészet", illetve a "technika" jelentését hordozza, míg a "poetica" a "költészeti" vagy "költői" jelző.

Az "ars poetica" kifejezést először Horatius, a római költő használta az i.e. 1. században írott azonos című versében. A versben Horatius olyan tanácsokat fogalmaz meg, amelyek a jó költészet megalkotásához vezetnek, és ezáltal útmutatóként szolgálnak az íróknak és költőknek.

Az "ars poetica" kifejezést később más költők is felhasználták, hogy saját alkotásaikat vagy az általános költészeti elveket jelöljék. Ezért az "ars poetica" egyfajta műfajnévvé vált, ami olyan versekre utal, amelyek magukról a költészet művészetéről vagy a költészeti elvekről szólnak.

Egyes irodalomtörténészek szerint az "ars poetica" koncepciója visszavezethető az ókori görög költészeti elméletekhez és Platónhoz, aki a "Görögországban" című művében fogalmazta meg az irodalom és költészet szerepét és jelentőségét.

Az "ars poetica" kifejezés tehát egy latin eredetű, Horatius által elindított kifejezés, amely a költészet művészetére vagy a költészeti alkotásokra utal.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. Az "ars poetica" egy latin kifejezés, amely a költészet művészetét jelenti.
2. A modern költők gyakran alkalmazzák az "ars poetica" elveit műveikben.
3. Az "ars poetica" gyakran foglalkozik a költői inspirációval és az alkotási folyamattal.
4. Az "ars poetica" egy fontos témakör a irodalomelméletben és a költészettörténetben.
5. Az "ars poetica" a költői kifejezésmód formai és tartalmi szabályainak elemzésével foglalkozik.
6. Egyes irodalmi művek megpróbálják átadni az "ars poetica" alapelveit az olvasóknak.
7. Az "ars poetica" segítségével a költők kifejezhetik érzéseiket és gondolataikat a közönségüknek.
8. A 20. századi avantgárd költészet gyakran eltért az "ars poetica" hagyományos szabályaitól.
9. Az "ars poetica" szorosan kapcsolódik a retorika és a stíluselmélethez.
10. Egyes irodalomtörténészek többféle "ars poetica"-t határoztak meg a történelem során.

Rokonértelmű szavak

költészeti művészet, költői művészet, költői alkotás, költemények művészete, lírai művészet

Fonetikus átírás

[aːɾʃ poˈeːtikɒ]

Betűrendben közeli szavak

arrébb, arrogancia, arrogáns, arról, ars poetica, ars_poetica, ártány, ártatlan, ártatlanság, ártér,